درخواست راه اندازی پرتال جامع مدارس سما

  • لطفا قبل از شروع مراحل ثبت اطلاعات، شماره نامه را از دبیرخانه واحدتان با موضوع درخواست راه اندازی پرتال مدارس سما دریافت نمائید.
  • دقت نمائید تا زمانی که کد رهگیری دریافت ننموده اید عملیات به پایان نرسیده است.
  • احتراما با توجه به بخشنامه 25/31 مورخ 1396/03/29 ریاست محترم سازمان قیمت نرم افزار برای هر مدرسه با یکسال پشتیبانی 4,000,000 ریال بوده که باید به حساب شماره 0216617376000 نزد بانک ملی ایران شعبه بلوار دانشگاه کد 8671 بنام سپرده کوتاه مدت آموزشکده سما واریز گردد.
  • پس از پایان ثبت مدارس بر روی دکمه پایان عملیات ثبت مدارس کلیک نمائید تا گزارش اطلاعات ثبت شده نمایش داده شود این گزارش را بعد از چاپ و امضاء معاون محترم دانشگاه واحد و مدیر محترم مدرسه برای واحد نیشابور فاکس( 139 14 426 051) و یا به پست الکترونیک samaschools2@gmail.com ارسال نمائید.
  • برای چاپ گزارش حتما از دکمه موجود در بالای گزارش استفاده نمائید و به هیچ عنوان از دکمه Ctrl+P و یا فایل پرینت مرورگر استفاده ننمائید.

*شماره نامه:   
اطلاعات معاونت
*استان: *شهر:
*نام و نام خانوادگی معاون دانشگاه:  *فاکس معاونت: 
       
اطلاعات مرکز آموزشی
*کد مدرسه (آ و پ) *کد مدرسه(سما): 
*جنسیت: *مقطع تحصیلی:
*نام مدرسه:   *تلفن مدرسه با پیش شماره: 
*نام متصدی سایت:  تلفن همراه متصدی سایت:
*نام مدیر مدرسه:  تلفن همراه مدیر مدرسه:
فاکس مدرسه:  
آدرس مدرسه:
پست الکترونیک: 
اطلاعات فیش واریزی
*  نوع پرداختی:  
*  شماره فیش/چک: *  مبلغ فیش/چک: ریال
*تاریخ فیش/چک:
/ /
*زمان فیش/چک:
:
*  کد شعبه : *  شماره پیگیری فیش/شماره حساب چک:
*  کد تصویر:
 
 
کد رهگیری: